Najzábavnejšie odpovede študentov, ktoré našli učitelia pri kontrole domácich úloh

Na týchto kreatívnych odpovediach študentov sa naozaj dobre pobavíte! :) :)

Otázka: Definuj kto je to rodič
Odpoveď: Dospelý, ktorý ma vlastní

Otázka: Napíšte tri druhy plynov
Odpoveď: Vzduch, prdy, gravitácia

Otázka: Aký vysoký je trest za útek pred políciou?
Odpoveď: Žiaden, ak som dostatočne rýchly

Otázka: Aký je váš názor na predmanželský sex?
Odpoveď: Kúpila by ste auto bez toho, aby ste išla na testovaciu jazdu?

TrendyVeci.sk

Otázka: Z čoho sa skladá atóm?
Odpoveď: Protón, neutrón, magnetofón

Otázka: Ak by ste boli s Krištofom Kolumbusom na jednej lodi kam by ste sa plavili?
Odpoveď: Nikde, pretože je mŕtvy

Otázka: Čo sa stalo v roku 1241?
Odpoveď: Narodil sa Ježiško a snežilo

Otázka: Stručne vysvetli, čo je to tvrdá voda
Odpoveď: Ľad

Otázka: Vymenuj šesť zvierat typických pre polárnu oblasť
Odpoveď: Dvaja ľadoví medvedi, štyria tuleni

cooler201601271100081

Otázka: Kde bola podpísaná americká Deklarácia nezávislosti?
Odpoveď: V pravom dolnom rohu

Otázka: Pavol ide v aute o rýchlosti 15 m/s. Povolená rýchlosť je 50 km/h. Prekročil povolenú rýchlosť?
Odpoveď: Pavol to môže zistiť, keď sa pozrie na svoj tachometer

TrendyVeci.sk

Otázka: Uveďte jeden z najvýznamnejších činov dosiahnutých v rannej Rímskej ríši
Odpoveď: Naučili sa hovoriť latinsky

Otázka: Čo skončilo v roku 1896?
Odpoveď: Rok 1895

Otázka: Môže muž splodiť dieťa iba s jedným semenníkom?
Odpoveď: Nie, dievčatá ho nepovažujú za atraktívneho

Otázka: Čo sa rozumie pod pojmom „Hermafrodit“?
Odpoveď: Lady Gaga

Otázka: Čo je to pasát? (myslené v zemepise – vetry prevládajúce v tropických oblastiach)
Odpoveď: Model značky Volkswagen

Otázka: Definuj kružnicu
Odpoveď: Je to priamka, ktorá má dva konce v jednom bode

Otázka: Aká je najvyššia frekvencia zvuku, ktorú dokáže ľudské ucho zaznamenať?
Odpoveď: Mariah Carey

Lajkni Coolera na FB

Zaujal ťa článok? Tak ho zdieľaj!